Legalna samoobrona, czyli obrona konieczna według Kodeksu Karnego – porady prawne

Obrona konieczna - porady prawne
Standardowy

Chyba każdy z nas choć raz w życiu miał sytuację, kiedy to jego lub zdrowie jego bliskich było zagrożone przez atak obcej osoby. Niewielu osób w takiej sytuacji zdaje sobie sprawę, że granica między samoobroną, czy obroną konieczną, a przestępstwem jest bardzo cienka. Dlatego odpierając atak, warto pamiętać, że według Kodeksu Karnego obrona konieczna zdefiniowana jest w Art 25:

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.

§ 4. Osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem, chroniąc bezpieczeństwo lub porządek publiczny, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy zamachu skierowany przeciwko osobie odpierającej zamach godzi wyłącznie w cześć lub godność tej osoby. Czytaj dalej

Konsekwencje prawne ucieczki z miejsca wypadku

Wypadek samochodowy
Standardowy

Ucieczka z miejsca wypadku samochodowego

Chyba prawie każdy z nas był świadkiem lub uczestnikiem wypadku samochodowego. Wiele osób w tak ekstremalnej sytuacji panikuje i mimo spowodowania wypadku samochodowego ucieka z miejsca wypadku pozostawiając ofiary wypadku bez pomocy. Wbrew pozorom działanie takie nie jest bez konsekwencji, ponieważ oprócz kaca moralnego osoba taka może być pociągnięta także do konsekwencji prawnych.

Wskazanie sprawcy wypadku samochodowego

Ucieczka z miejsca wypadku nie gwarantujemy nam anonimowości, ponieważ policja może namierzyć nas zarówno po zeznaniach świadków, którzy zapamiętali numer rejestracyjny naszego pojazdu, jak i po nagraniach monitoringu miejskiego, czy wideo rejestratora, które są coraz powszechniejsze w autach w Polsce.

Oczywiście są przypadki, w których podczas wypadku brak jest jakichkolwiek świadków, czy nagrań, które mogłyby pomóc policji namierzyć sprawcę, jednak są to przypadki incydentalne, które nie pozwalają na udowodnienie jakiejkolwiek winy sprawcy.

Kara za ucieczkę z miejsca wypadku

Kara więzienia za ucieczkę sprawcy z miejsca wypadku

W przypadku kiedy sprawca wypadku samochodowego oddali się z miejsca zdarzenia i zostanie on namierzony przez organy ścigania jest on sądzony jak nietrzeźwy kierowca. Zgodnie z 173, 174 i 173 artykułem kodeksu karnego sprawca przestępstwa podlega karze zwiększonej o połowę. Oznacza to że kara może wynieść od 3 do 4,5 roku, tak w przypadku ucieczki z miejsca wypadku sprawca może otrzymać karę nawet 8 lat więzienia.

Utrata uprawnień, konsekwencją ucieczki z miejsca wypadku

Dodatkowo w przypadku, kiedy w wyniku wypadku samochodowego spowodowanego przez nas śmierć poniesie osoba, możemy otrzymać karę do 8 lat pozbawienia wolności, a w przypadku ucieczki nawet do 16. Oczywiście tak wysokie kary są sporadycznie osądzane przez sąd, jednak pamiętajmy że uciekając z miejsca wypadku będziemy sądzeni jak osoba, która kierowała pod wpływem alkoholu.

Uciekając z miejsca wypadku możemy również stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów, które podobnie jak w przypadku osób nietrzeźwych utracić możemy na okres od 6 miesięcy do nawet 10 lat.

Jak widać kara za ucieczkę z miejsca wypadku może być bardzo dotkliwa, dlatego pamiętajmy że będąc sprawcą lub też uczestnikiem wypadku musimy pozostać na miejscu zdarzenia, udzielając jednocześnie możliwej doraźnej pomocy ofiarom wypadku. Takie zachowanie uchroni nas od konsekwencji prawnych i kary pozbawienia wolności, przed którą nawet najlepszy Adwokat mógłby nie dać rady nas wybronić.

Zapytaj o poradę prawną Adwokat z Płocka.

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Więzienie
Standardowy

Posiadanie substancji odurzających, a prawo w Polsce

Środki psychotropowe i odurzające jak wiadomo mają negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Dlatego też ustawodawca zakazał posiadania oraz zażywania ich, wyjątkiem od tej reguły są środki, które można stosować leczniczo po akceptacji przez lekarza, takie jak marihuana. Polski kodek karny jasno określa całkowity zakaz posiadania środków odurzających i psychotropowych, o czym możemy przeczytać w art. 62 kodeksu karnego. W 2012 roku nastąpił jednak przełom w sprawie posiadania nieznacznej ilości narkotyków, przeznaczonych do własnego użytku, co zawiera art. 62a ustawy, który mówi że możliwe jest umorzenie postępowania przed wszczęciem dochodzenia lub śledztwa, w wyżej wymienionym przypadku.

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Osoby, które mimo zakazu posiadania i zażywania narkotyków zostaną zatrzymaną ze znaczną ilością środków odurzających albo psychotropowych lub służby będą w stanie udowodnić że posiadana nieznaczna ilość przeznaczona jest do sprzedaży wówczas osoba ta może być zagrożona karą do 3 lat więzienia. Oczywiście w przypadku, gdy ilość narkotyków będzie znaczna, wówczas kara może zostać zaostrzona nawet do 10 lat więzienia.

Jak widać zarówno posiadanie, jak i spożywanie narkotyków jest nie tylko nie zdrowe, ale także może skończyć się spędzonymi latami za kratami.

Ile to znaczna ilość narkotyków?

Przepisy zapisane w art. 62 i 62a kodeksu karnego nie precyzują jasno dozwolonej ilości posiadanego narkotyku, który spowoduje umorzenia śledztwa. Ilość znaczna zazwyczaj jest definiowana indywidualnie przez sąd i w zależności od regionu naszego kraju określana jest jako ilość środków odurzających lub psychotropowych, która pozwoliłaby na odurzeniu od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Oczywiście w przypadku recydywistów przyłapanych po raz kolejny na posiadaniu nawet nieznacznej ilości narkotyków sąd może mimo wszystko orzec karę więzienia lub karę więzienia w zawieszeniu.

Co zrobić w momencie zatrzymania przez policję z posiadanymi środkami odurzającymi lub psychotropowymi?

Musimy pamiętać że na podstawie art. 15 policja ma prawo dokonać przeszukania zarówno nas samych jak i pojazdu, w którym się znajdujemy. Jeśli podczas takiej kontroli zostanie znaleziony przy nas niedozwolony środek odurzający, zostaniem zatrzymani do wyjaśnienia. Oczywiście w momencie zatrzymania masz prawo do odmowy odpowiedzi na zadawane pytania i składania wyjaśnień bez podania przyczyny, jednak lepiej dla nas jeśli nie będziemy korzystać z tego prawa i postaramy się wyjaśnić, że posiadane narkotyki są na własny użytek, co powinno znaleźć się w policyjnym protokole zatrzymania.

Jeśli narkotyki były na własny użytek, a ich ilość była nieznaczna nie poddawaj się dobrowolnie karze lecz zażądaj umorzenia sprawy na niską szkodliwość społeczną. Zatrzymanie w takim przypadku nie może trwać dłużej niż 72 godziny, a w czasie zatrzymania masz prawo do powiadomienia bliskich o zaistniałej sytuacji. W takim przypadku warto także zadbać o odpis protokołu zatrzymania oraz prawnika, który szybko wybroni nas ze stawianych zarzutów lub zadba o umorzenie śledztwa.

Jeśli posiadana ilość narkotyków była nieznaczna i na własny użytek możemy również złożyć zażalenie na zatrzymanie przez policję, co również prawnik wykorzysta jako potwierdzenie faktu na niską szkodliwość społeczną zaistniałej sytuacji. Należy pamiętać że prawnik Płock nie pomoże nam jeśli policja stwierdzi znaczną ilość narkotyków podczas kontroli, co najwyżej może zadbać o niższy wyrok za posiadanie środków odurzających i psychotropowych.

Aby uniknąć zatrzymania przez policję oraz konieczności skorzystania z usług prawnika lepiej nie korzystać z narkotyków, które mają silne działanie odurzające i uzależniające, co może odbić się na naszym zdrowiu i życiu.

Kodeks karny – Konsekwencje jazdy po alkoholu

jazda po alkoholu
Standardowy

Okresy świąteczne i długie weekendy w Polsce sprzyjają zwiększeniu liczby pijanych kierowców, którzy nie zważając na dużą zawartość alkoholu we krwi wsiadają za kółko. Niestety wielu z nich nie zdaje sobie sprawy że w tym momencie popełniają przestępstwo w ramach art. 178a kodeksu karnego, czyli „Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego”.

Przyczyny jazdy na podwójnym gazie

Przyczyn jazdy po alkoholu jest tyle co osób złapanych na tym procedurze. Jednak najczęściej kierowcy nie spożywali trunków wysoko procentów w dniu zatrzymania lecz dzień wcześniej, nie zdając sobie sprawę że duże stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu oraz krwi potrafi się utrzymywać nawet dwadzieścia cztery godziny po wypiciu. Jak pokazują statystyki to właśnie osoby pijące alkohol dzień wcześniej powodują najwięcej wypadków, nie zdając sobie sprawy że ich reakcja i spostrzegawczość jest spowolniona. Niestety na Polskich drogach co roku przy okazji świąt, czy też długich weekendów ten proceder jest nagminny, choć kary za jazdę pod wpływem alkoholu są coraz bardziej dotkliwe.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Wysokość kary jaką otrzymamy za jazdę pod wpływem alkoholu jest bardzo zróżnicowana i zależy zarówno od poziomu alkoholu we krwi, jak i niebezpieczeństwa jakie stworzymy na drodze.

Jazda po użyciu alkoholu

Jeśli podczas kontroli policyjnej stężenie alkoholu we krwi wyniesie od 0,2 do 0,5 promila, wówczas podlegamy pod kodeks wykroczeń, a dokładnie mówiąc art. 87, czyli prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. W takim przypadku jeśli ponowne badanie alkomatem nie wykaże wzrostu stężenia alkoholu we krwi podlegamy karze aresztu od 5 do 30 dni (ta kara jest bardzo rzadko stosowana), mandatu w wysokości od 50 do 5000 złotych lub też utracie uprawnień na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Jeśli podczas kontroli alkomat wykaże w wydychanym przez nas powietrzu stężenie alkoholu większe niż 0,5 promila, popełniamy wówczas przestępstwo i podlegamy już pod kodeks karny w którym przewidziana jest o wiele wyższa kara niż w przypadku kodeksu wykroczeń.

W przypadku popełnienia przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu grozi nam:

  • grzywna w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, które w zależności od orzeczenia sądu mogą wynosić od 10 do 2000 złotych, co maksymalnie może dać nawet ponad mln złotych
  • utrata prawo jazdy na okres od roku do 10 lat lub w skrajnych przypadkach wypadku z ofiarami nawet dożywotnio
  • kara więzienia do 2 lat (jeśli byliśmy już karani za podobne przestępstwo może grozić nam od 5 do nawet 10 lat więzienia).
  • Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych – określa się ich liczbę (od 10 do maksymalnie 540) oraz wysokość jednej stawki (od 10 do nawet 2000 zł). Jej wysokość ustala sąd, biorąc pod uwagę m.in. zarobki i sytuację rodzinną sprawcy.

Oprócz kary sądowej dodatkową karą dla osoby powodującej wypadek pod wpływem alkoholu jest fakt że musi ona samodzielnie pokryć szkody, ponieważ w takim przypadku ubezpieczyciel nie uznaje szkód w ramach polisy AC.

Innym elementem, który powinien przemówić do wyobraźni kierowców, którzy chcą prowadzić na podwójnym gazie jest fakt że w przypadku trwałego utraty zdrowia przez osoby poszkodowane w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę, mogę one na drodze postępowania cywilnego żądać od nas dożywotniej renty lub jednorazowego odszkodowania, co wymagać będzie od sprawcy zatrudnienie adwokata, który poprowadzi sprawę, a w przypadku przegranej również pokrycia kosztów sądowych. Adwokat, w takim przypadku może pomóc nam w zmniejszeniu kary, lecz nie jej uniknięciu, ponieważ przepisy dotyczące pijanych kierowców stają się coraz bardziej restrykcyjne, a sędziowie i prokuratorzy coraz bardziej bezwzględnie wymierzają kary za to przestępstwo.

Jak widać w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości konsekwencje mogą być naprawdę poważne, dlatego lepiej nie wsiadać po spożyciu alkoholu za kółko, oszczędzi to nie tylko nasze zdrowie, ale możliwe że i zdrowie i życie innych.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Odwiedź stronę adwokat:
http://www.kancelariaplock.pl