Reklama usług Adwokata w Internecie – legalna, czy nie?

Adwokat Płock
Standardowy

Adwokat to specyficzny zawód, który już od blisko 82 lat ma ograniczoną swobodę reklamy swoich usług. Ograniczenia sięgają czasów przedwojennych, kiedy to 6 lipca 1935 roku Wydział Wykonawczy Naczelnej Rady Adwokackiej w uchwale z tego dnia zapisał „Adwokatowi nie wolno przyczyniać się do umieszczania nazwiska w spisie wymieniającym tylko niektórych adwokatów. Dotyczy to również inseratów w wydawnictwach uzależniających zamieszczenie od opłacenia prenumeraty jak i inseratów bezpłatnych”.

Ograniczenie reklamy zawodu adwokata obowiązywało również po wojnie, aż do 1989 roku. Wraz z wejściem gospodarki wolnorynkowej do Polski ograniczenia stopniowo rozluźniano, co zaowocowało pojawieniem się folderów reklamowych wydawanych przez kancelarie adwokackie oraz naganiaczy, którzy polecali usługi poszczególnych adwokatów. W związku z nasilaniem się tego procederu w latach 90-tych Naczelna Rada Adwokacka 10 października  1998 roku uchwaliła Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Dokument ten mówi o zakazie umieszczania reklam w prasie oraz środkach masowego przekazu, zakazie redagowania relacji ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej, a także inspirowania takich relacji i komentowania w nich prowadzonej przez siebie sprawy. Zbiór zasad Etyki Adwokackiej zakazał również pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu prawnika, narzucania swoich usług oraz korzystania z pośredników w pozyskiwaniu klientów.

Bezwzględny zakaz reklamy został ujęty w § 23 ust.1 zbioru zasad Etyki Adwokackiej.

Przełom w zakazie reklamy nastał wraz z rozwojem Internetu, który stał się pierwszym miejscem pozyskiwania informacji, w tym również o działalności poszczególnych adwokatów.

Największy wpływ na złagodzenie zakazu reklamy adwokatów miało orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z dnia 22 października 2016 roku, które mówiło o tym że adwokat nie odpowiada dyscyplinarnie za korzystanie z reklamy, a tylko za reklamy sprzeczne z prawem publicznym, w tym unijny oraz z zasadami etyki i godności zawodu.

WSD powołało się przy tym na dyrektywę unijną, która dotyczyła usług na rynku wewnętrznym. Ten akt prawny zobowiązywał państwa członkowskie do zniesienia całkowitych zakazów związanych z informacjami handlowymi dostarczanymi przez zawody regulowane.

Orzeczenie to potwierdziło możliwość korzystania przez adwokatów z reklamy Internetowej w postaci stron internetowych, blogów prawniczych, profili na portalach społecznościowych, czy też reklamy Google Adwords. Wszystkie te formy reklamy dopóki są zgodne z zasadami etyki i godności zawodu adwokata mogą być przez nich stosowane.

Dziś Adwokat może swobodnie publikować reklamy w Internecie, dzięki czemu osoby potrzebujące pomocy prawnej łatwiej odnajdą odpowiedniego prawnika w swoim mieście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>