Rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, zastępstwo oraz czas określony i nieokreślony

umowy o pracę
Standardowy

Polskie prawo umożliwia pracodawcom oferowanie różnych form zatrudnienia, w zależności od potrzeb firmy oraz charakteru pracy jaką w danym momencie miałby wykonywać nowy pracownik. Dozwolone formy zatrudnienia obejmują:

  • umowę na okres próbny
  • umowę na zastępstwo
  • umowę na czas określony
  • umowę na czas nieokreślony

Umowa na okres próbny

Pierwszą możliwością zatrudnienia, która w większości firm stosowana jest na starcie jest umowa na okres próbny. Umowa ta może obowiązywać maksymalnie przez 3 miesiące, a jej celem jest głównie sprawdzenie kompetencji pracownika bezpośrednio na stanowisku pracy. Umowa na okres próbny według definicji polskiego prawa pracy może być zawarta tylko raz z danym pracownikiem. Oczywiście od każdej reguły są także odstępstwa, także w tym przypadku umowa na okres próbny może być ponownie zawarta z pracownikiem w przypadku kiedy ma być on zatrudnieniu w celu wykonywania innego rodzaju pracy niż wcześniej wykonywana lub też jeżeli upłynęły 3 lat od dnia rozwiązania umowy o pracę na tym samym stanowisku.

Okres wypowiedzenia na umowie na okres próbny

W przypadku umowy na okres próbny okres wypowiedzenia zależny jest od długości obowiązywania umowy. Jeżeli pracownik pracuje na okresie próbny nie dłużej niż 2 tygodnie, wówczas okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi 3 dni, Po upływie 2 tygodniu pracownikowi przysługuje 1 tydzień wypowiedzenia, a jeżeli okres próbny wynosił 3 miesiące, wówczas okres wypowiedzenia wydłuża się do 2 tygodni.

Prawa pracownika na okresie próbnym

Pracownik zatrudniany w ramach umowy na okres próbny podobnie jak pracowniczy zatrudnieni w ramach umowy o pracę na czas określony i nieokreślony musi przejść badania lekarskie dopuszczające go do wykonywania pracy oraz przejść szkolenie BHP. W ramach umowy na okres próbny przysługuje pracownikowi także minimalne wynagrodzenie oraz urlop wypoczynkowy, który wynosi 1/12 z 20 lub 26 dni za każdy przepracowany miesiąc. Maksymalnie pracownik zatrudniony na okres próbny może uzyskać 5 dni urlopu w przypadku stażu pracy poniżej 10 lat lub 6,5 dnia w przypadku 26 dni urlopu.

Umowa na zastępstwo

Innym rodzajem umowy jaką pracodawca może zaoferować pracownikowi jest umowa na zastępstwo. Umowa taka zawierana jest z pracownikiem na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego pracownika. Nieobecność taka może dotyczyć długotrwałej, przewlekłej choroby, urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Okres wypowiedzenia na umowie na zastępstwo

W przypadku umów na zastępstwo minimalny okres wypowiedzenia to 2 tygodnie w przypadku kiedy zatrudniony pracownik przepracował okres krótszy niż 6 miesięcy, 1 miesiąc w momencie kiedy zatrudniony był przez co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące jeśli przepracował na zastępstwie co najmniej 3 lata.

Prawa pracownika na zastępstwie

Pracownik który podejmuje się pracy na zastępstwie uprawniony jest do korzystania z urlopu wypoczynkowego w pełni płatnego, który wynosić może w zależności od stażu pracy od 20 do 26 dni. Pracownik taki ma do dyspozycji także 4 dni urlopu na żądanie, który odliczany jest od urlopu wypoczynkowego, a także musi otrzymywać minimalne wynagrodzenie.

Umowa o pracę na czas określony

Kolejną formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony. Umowa taka zawierana jest na określony w umowie okres, którego łączny czas nie może przekroczyć 33 miesięcy. W łączny czas umowy na czas określony nie jest wliczany okres przepracowany w ramach umowy na okres próbny. Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy umowy na czas określony.

Jeżeli pracodawca przekroczy okres zatrudnienia na czas określony, czyli 33 miesiące lub podpisze z pracownikiem 4 umowy na czas określony, wówczas wraz z dniem zawarcia takiej umowy oraz przekroczeniu limitu czasu umowa na czas określony automatycznie zostanie przekształcona w umowę na czas nieokreślony. Limit 33 miesięcy liczony jest niezależnie od przerw jakie występują pomiędzy kolejnymi umowa na czas określony.

Okres wypowiedzenia na umowie na czas określony

W przypadku umowy na czas określony okres wypowiedzenia wynosi maksymalnie 3 miesiące, jeżeli pracowni był zatrudniony przez co najmniej 3 lata. Jeżeli okres zatrudnienia wynosił co najmniej 6 miesięcy, wówczas pracownik przysługuje miesiąc wypowiedzenia, natomiast poniżej tego okres 2 tygodnie wypowiedzenia.

Prawa pracownika pracującego w ramach umowy na czas określony

Pracownik pracujący w ramach umowy na czas określony posiada pełne prawa pracownicze, które dotyczą zarówno minimalnego wynagrodzenia, urlopu, jak i niezbędnych badań i szkoleń przed przystąpieniem do pracy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Polskie prawo uprawnia pracodawców także do zatrudniania bezterminowego pracowników w ramach umowy na czas nieokreślony. Taka forma zatrudnienia jest najbardziej trwała, jednak może być rozwiązana przez każdą ze stron, choć w przypadku pracodawcy musi być odpowiednio uzasadniona.

W drodze wypowiedzenia warunków płacy i pracy pracodawca nie można przekształcić umowy na czas nieokreślony w umowę na czas określony. Wypowiedzenie stosunku pracy w przypadku pracy na umowę na czas nieokreślony jest analogiczne do okresów w przypadku umowy na czas określony i maksymalnie wynosi 3 miesiące.

Oprócz powyższych form zatrudnienia przez pracodawców stosowane są również umowy o dzieło oraz umowy zlecenie, jednak ze względu na ich inny charakter prawny były poruszane w innym artykule:
http://prawnik-plock.blog.pl/umowy-cywilnoprawne-umowa-o-dzielo-umowa-zlecenie
. W przypadku pytań związanych z prawem pracy warto zwrócić się o poradę do Adwokat lub radcy prawnego.

Jedno przemyślenie na temat “Rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, zastępstwo oraz czas określony i nieokreślony

  1. ~Szymon

    Niestety, w praktyce coraz większa ilość pracodawców proponuje swoim pracownikom umowy zlecenie. Rzadkością stają się umowy o prace, a nawet jeżeli ten typ umowy jest wykorzystywany – są to umowy na czas nieokreślony. Warto jednak renegocjować warunki zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>