Prawo pracy – Staż pracy, a ilość dni urlopu

urlop
Standardowy

Rozpoczynając po studiach pracę na „Umowę o pracę”, czy też pracując pewien okres czasu zastanawiamy się jaki wymiar urlopu przysługuje nam, czy jest wymiar pełny 26 dni urlopu, czy też mniej? Postaramy się opisać jaka jest zależność między stażem pracy, a ilością dni urlopu oraz jakie elementy wliczają się w staż pracy liczony do urlopu.

Staż pracy, a ilość dni urlopy?

W polskim prawie pracy, zgodnie z art. 154 § 1 k.p. wymiar urlopu zależny jest wyłącznie od stażu pracy, a nie płci, czy wieku i wynosi on:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest pracuje  krócej niż 10 lat
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest pracuje co najmniej 10 lat.

Co wlicza się w staż pracy?

Ukończone szkoły, a dodatkowe lata stażu pracy do urlopu wypoczynkowego

Wbrew pozorom, aby uzyskać pełen wymiar urlopu, czyli 26 dni nie musimy pracować 10 lat, ponieważ w staż pracy wlicza się także nauka w szkole średni, zawodowej, a także policealnej i na studiach.

W zależności od ukończonej szkoły, przysługuje nam dodatkowe lata do stażu pracy, które uwzględniane są w przypadku wyliczania urlopu. Lata ta jednak nie sumują się, a brane są pod uwagę najbardziej korzystne dla pracownika ukończone szkoły, które wpływają na okres urlopu wypoczynkowego.

I tak za ukończenie szkoły zasadniczej lub też równorzędnej szkoły zawodowej doliczone zostaną do naszego stażu pracy 3 lata, za ukończenie zawodowej szkoły średniej szkoły 5 lat, a  za świadectwo ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej 4 lata.

Dodatkowe lata do stażu pracy zyskamy również kończąc szkołę policealną, za co otrzymamy 6 lat, natomiast w przypadku ukończonych studiów wyższych, aż 8 lat.

Jak widać ukończone studia wyższe i praca dwa lat w dowolnej firmy na umowę o pracę uprawnia nas do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego, czyli 26 dni urlopu.

Inne elementy wydłużające staż pracy

Na długość urlopu wypoczynkowego wpływ mają też tzw. okresy zaliczalne, czyli:

  • czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • okres udokumentowanej pracy za granicą, która podjęta była po 1 listopada 2005 roku,
  • lata pełnionej służby wojskowej,
  • okres urlopu wypoczynkowego,
  • czas, w którym prowadziliśmy indywidualne gospodarstwo rolne.

Cały ten okres możemy wliczyć w staż pracy, co przyspieszy uzyskanie pełnego wymiaru urlopu, czyli 26 dni urlopu.

Czego nie możemy uwzględnić w stażu pracy?

Do okresu stażu, który pozwoli nam uzyskać 26 dni urlopu nie możemy wliczyć:

  • czasu pracy na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną,
  •  lata, w których prowadziliśmy działalność gospodarczą,
  •  okresu urlopu bezpłatnego.

Jeśli nadal nie jesteś pewien ile dni urlopu Ci przysługuje 20, czy 26 zapytaj swojego pracodawcy lub też skontaktuj się z radcą prawnym specjalizującym się w prawie pracy, który na podstawie przedstawionych dokumentów i zaświadczeń udzieli Ci wyczerpującej informacji. Tego typu porady prawne można uzyskać również bezpłatnie, o czym pisaliśmy w tym artykule:
http://prawnik-plock.blog.pl/darmowa-pomoc-prawna-swiadczona-przez-prawnika/