Prawo cywilne – Podział majątku w wyniku rozwodu

Podział majątku po rozwodzie
Standardowy

Wspólnota majątkowa małżonków

Podział majątku to coraz częściej spotykana procedura, która jest zazwyczaj skutkiem rozwodu. Niestety nie wiele osób wie że w przypadku braku intercyzy podpisanej przed zawarciem związku małżeńskiego majątek obu partnerów po ślubie zaczyna tworzyć wspólnotę majątkową. Oznacza to że wszelkie dobra jakie posiadamy, oszczędności, zarobki, nieruchomości oraz ruchomości stają się współwłasnością obu małżonków. Jest to bardzo ważne zwłaszcza kiedy dojdzie do rozwodu, ponieważ wtedy wszystkie dobra wchodzące w skład majątku wspólnego przysługują każdemu obu stronom postępowania rozwodowego.

Ze wspólnego majątku wykluczone są dobra osobisty, które nabyte zostały przed zawarciem związku małżeńskiego, zostały odziedziczone lub uzyskane w skutek darowizny lub odszkodowania z tytułu utraty zdrowia lub zadośćuczynienia za wyrządzone szkody. W skład majątku osobistego, który nie podlega podziałowi podczas rozwodu należą również prawa autorskie oraz inne prawa pokrewne, a także nagrody i przedmioty, które nabyte zostały w skutek wymiany lub sprzedaży majątku osobistego.

Podział majątku, a intercyza

Podział majątku na skutek rozwodu inaczej przebiega w przypadku kiedy małżonkowie podpisali intercyzę przedślubną. Wówczas małżonkowie mają pełną rozdzielność majątkową, która w przypadku rozwodu skutkuje pozostawieniem przez każdą ze stron majątku osobistego oraz brakiem majątku wspólnego do majątku. Mówiąc prostszym językiem, w przypadku intercyzy przedmałżeńskiej strony nie posiadają wspólnego majątku, który mógłby ulec podziałowi.

W przypadku zawarcia intercyzy w trakcie trwania małżeństwa sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ majątek zgromadzony przez małżonków przed zawarciem intercyzy podlega podziałowi na dwie równe części, natomiast majątek każdej ze stron od dnia podpisania intercyzy nie podlega już podziałowi.

Rozwód i podział majątku

Oczywiście w przypadku rozwodu majątek nie musi być dzielony zawsze po połowie, wszystko zależy czy małżonkowie przed rozwodem dogadają się co do podziału majątku. Wówczas w trakcie rozwodu następuje ugoda między stronami, która zawiera wcześniej ustalony podział majątku.W przypadku podziału majątku prawo nie przewiduje przedawnienia, dlatego nawet w przypadku braku podziału majątku w trakcie rozwodu, każda ze stron może wystąpić o podział majątku nawet kilka lat po rozwodzie.

Jeśli nie nastąpiła ugoda w sądzie lub nie posiadamy intercyzy przedmałżeńskiej warto w sprawie podziału majątku zwrócić się do prawnika, który swoim doświadczeniem oraz znajomością prawa wspomoże proces podziału majątku oraz sprawi że będzie on dla nas najbardziej korzystny. Oczywiście prawnik Płock nie zapewni nam sukcesu jeśli rozwód następuje w wyniku naszej winy, jednak w takim przypadku na pewno nie pozwoli puścić nas z torbami, dlatego warto korzystać z jego usług zarówno w przypadku spraw rozwodowych, jak i spraw dotyczących podziału majątku.

Intercyza małżeńska

intercyza małżeńska
Standardowy

Wraz z bogaceniem się społeczeństwa w Polsce, coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, stało się spisywanie intercyzy małżeńskiej. Wiele osób myśli że pozwoli im to zachować odrębność majątkową w zakresie już zdobytych aktywów. Nic bardziej mylnego. Intercyza tak naprawdę obowiązuje dopiero od momentu zawarcia małżeństwa. Do tego czasu według polskiego prawa majątek zgromadzony przed ślubem stanowi wartość odrębną.

Nawet bez intercyzy majątek zgromadzony przed ślubem nie stanowi dobra wspólnego i każda ze stron zawierających związek małżeński nie ma prawa do majątku partnera.

Po co podpisywać intercyzę małżeńską?

Intercyza małżeńska spisywana jest zazwyczaj w przypadku prowadzenia przez jednego z małżonków firmy, która w trakcie trwania związku może generować zyski. Oczywiście nie jest ona tylko po to żeby pozbawić partnera dostępu do zysków, ale jest także bardzo przydatna w przypadku kiedy biznes upadnie, wówczas majątek wspólny nie trafi do masy upadłościowej firmy. Pozwala to uniknąć problemu przechodzenia długów jednego z współmałżonków na drugiego.Należy przy tym pamiętać, że jeżeli wierzyciel nie został poinformowany o intercyzie, wówczas nie wywiera ona skutku na jego działania.

Jednak podpisanie intercyzy małżeńskiej ma także swoje wady, a największa z nich jest fakt  że w przypadku intercyzy, małżonkowie nie mogą wspólnie zadłużać się, stąd też mogą wynikać problemy z zaciągnięciem wspólnego kredytu na mieszkanie, czy dom.

Jaki jest koszty intercyzy?

Intercyza wbrew pozorom nie jest dokumentem, do którego sporządzenia wystarczy wynająć prawnika lub notariusza. Do kosztów intercyzy należą takie elementy jak stawka taksy notarialnej za sporządzenie dokumentu oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jeśli chcemy obniżyć te koszta warto podpisać intercyzyą przed ślubem. Koszt intercyzy dla narzeczonych to zaledwie około 550zł, natomiast w przypadku intercyzy spisywanej po zawarciu związku koszta intercyzy zależne są od wartości majątku.

Wyliczane są one na podstawie poniższych wzorów:

  • wartość majątku do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
  • wartość majątku do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  • wartość majątku do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  • wartość majątku do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  • wartość majątku do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  • wartość majątku powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, jednak nie więcej jednak niż 10 tys. zł.

Warto przy tym dodać że oryginał aktu notarialnego pozostanie w kancelarii notarialnej.

Intercyza małżeńska, czy warto ją podpisywać?

Jak widać koszta intercyzy małżeńskiej mogą sięgać od kilkuset do nawet 10 tysięcy złotych, dlatego należy dużo wcześniej przemyśleć chęć zawarcia intercyzy, ponieważ jeśli posiadamy znaczny majątek warto zawrzeć ją przed małżeństwem. Dodatkowo trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie plus oraz minusy zawarcia intercyzy, która wbrew pozorom nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. W razie wątpliwość po radę możemy udać się do radcy prawnego lub notariusza, który przedstawi nam przepisy prawa związane z zwarciem takiego aktu notarialnego. Pomocny w takiej sytuacji może być także prawnik Płock, który zadba o nasze interesy i sprawdzi czy intercyza w naszym przypadku będzie korzystna.