Jak odzyskać kaucję zabezpieczającą za mieszkanie?

kaucja za mieszkanie
Standardowy

Kaucja zabezpieczająca

Każdy z nas choć raz w życiu, czy to na studiach, czy na starcie kariery zawodowej wynajmował mieszkanie. Często po zawarciu umowy wpłacamy właścicielowi kaucję zabezpieczająca, która jest jakby gwarancją oraz zadość uczynieniem na poczet uszkodzeń i strat jakie może ponieść właściciel mieszkania, a także niezapłaconego czynszu lub innych rachunków związanych z użytkowaniem mieszkania  (art. 2 ust. 1 pkt. 8 ustawy). Zgodnie z art. 6 w/wym. ustawy zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. W tym samym przepisie ustawodawca określa także maksymalną wysokość kaucji, która nie może być większa niż dwunastokrotność miesięcznego czynszu z dane mieszkanie, wyliczanej w dniu zawarcia umowy.

Wpłacając kaucję, należy wyraźnie zaznaczyć w umowie jej wysokość, dzień i miejsce wpłacenia kaucji, a także żądać pokwitowania jej odbioru czytelnym podpisem wynajmującego.

Wynajmujący nie zwraca kaucji zabezpieczającej

Oczywiście w przypadku braku zaległości w opłatach oraz braku jakichkolwiek strat powstałych w wyniku najmu mieszkania, wynajmujący jest zobowiązany do zwrócenia kaucji w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu. Mówi o tym przepis ustawy o ochronie praw lokatorów art. 6 ust. 4.

W momencie kiedy wynajmujący bez podania jakiegokolwiek uzasadnionego powodu nie dokonał zwrotu kaucji zabezpieczającej lub też zatrzymał jej część, udowodnienie bezpodstawności tego czynu stoi po stronie najemcy. Dlatego też warto zabezpieczyć się wcześniej i w momencie zdawania mieszkania zabrać ze sobą osobę trzecią, która w razie problemów ze zwrotem kaucji potwierdzi stan faktyczny mieszkania w momencie jego opróżnienia. Warto także udokumentować ten stan fotografiami, które w razie sprawy sądowej również mogą stanowić dowód w sprawie.

Wysłanie żądania zwrotu kaucji

Oczywiście sprawa sądowa to ostateczność. Pierwszym krokiem jaki powinniśmy podjąć w przypadku bezpodstawnego zatrzymania kaucji jest wysłanie listem lub mailem zdjęć lokalu z ogłoszenia przed jego wynajęciem oraz z momentu zdania, nazwisko świadka, który był przy zdawaniu mieszkania oraz żądania zwrotu kaucji.

Skierowanie sprawy do e-sądu

Jeśli mimo wysłania żądania zwrotu kaucji wynajmujący nadal upiera się przy swoich racjach lub nie odpowiada na nasze żądania, jedynym sposobem na skuteczne odzyskanie kaucji zabezpieczającej jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Oczywiście założenie sprawy sądowej wiąże się z kosztami, a także koniecznością skonsultowania się z radcą prawnym lub prawnikiem, który stworzy pozew oraz poprowadzi naszą sprawę od strony formalnej. Koszta te nie zawsze są adekwatne do kwoty jaką chcemy odzyskać, dlatego też lepszym rozwiązaniem w przypadku tego typu roszczenia jest założenie samodzielnie sprawy w e-sądzie. Całość procesu składania pozwu w e-sądzie jest banalnie prosta i nie wymaga szerokiej wiedzy prawniczej, a na dodatek w odróżnieniu od zwykłych sądów, e-sądy działają zdecydowanie szybciej, przez co czas w jakim odzyskamy zatrzymaną bezprawnie kaucję zabezpieczającą będzie zdecydowanie krótszy.

Pozwy możemy składać za pomocą portalu https://www.e-sad.gov.pl. Jeśli jednak mamy problemy z samodzielnym złożeniem pozwu lub nie wiem jak będzie przebiegał proces w e-sądzie, wówczas zawsze możemy skorzystać z jednorazowej pomocy prawnej, jaką oferuje każdy prawnik lub radca prawny.

Konsekwencje prawne ucieczki z miejsca wypadku

Wypadek samochodowy
Standardowy

Ucieczka z miejsca wypadku samochodowego

Chyba prawie każdy z nas był świadkiem lub uczestnikiem wypadku samochodowego. Wiele osób w tak ekstremalnej sytuacji panikuje i mimo spowodowania wypadku samochodowego ucieka z miejsca wypadku pozostawiając ofiary wypadku bez pomocy. Wbrew pozorom działanie takie nie jest bez konsekwencji, ponieważ oprócz kaca moralnego osoba taka może być pociągnięta także do konsekwencji prawnych.

Wskazanie sprawcy wypadku samochodowego

Ucieczka z miejsca wypadku nie gwarantujemy nam anonimowości, ponieważ policja może namierzyć nas zarówno po zeznaniach świadków, którzy zapamiętali numer rejestracyjny naszego pojazdu, jak i po nagraniach monitoringu miejskiego, czy wideo rejestratora, które są coraz powszechniejsze w autach w Polsce.

Oczywiście są przypadki, w których podczas wypadku brak jest jakichkolwiek świadków, czy nagrań, które mogłyby pomóc policji namierzyć sprawcę, jednak są to przypadki incydentalne, które nie pozwalają na udowodnienie jakiejkolwiek winy sprawcy.

Kara za ucieczkę z miejsca wypadku

Kara więzienia za ucieczkę sprawcy z miejsca wypadku

W przypadku kiedy sprawca wypadku samochodowego oddali się z miejsca zdarzenia i zostanie on namierzony przez organy ścigania jest on sądzony jak nietrzeźwy kierowca. Zgodnie z 173, 174 i 173 artykułem kodeksu karnego sprawca przestępstwa podlega karze zwiększonej o połowę. Oznacza to że kara może wynieść od 3 do 4,5 roku, tak w przypadku ucieczki z miejsca wypadku sprawca może otrzymać karę nawet 8 lat więzienia.

Utrata uprawnień, konsekwencją ucieczki z miejsca wypadku

Dodatkowo w przypadku, kiedy w wyniku wypadku samochodowego spowodowanego przez nas śmierć poniesie osoba, możemy otrzymać karę do 8 lat pozbawienia wolności, a w przypadku ucieczki nawet do 16. Oczywiście tak wysokie kary są sporadycznie osądzane przez sąd, jednak pamiętajmy że uciekając z miejsca wypadku będziemy sądzeni jak osoba, która kierowała pod wpływem alkoholu.

Uciekając z miejsca wypadku możemy również stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów, które podobnie jak w przypadku osób nietrzeźwych utracić możemy na okres od 6 miesięcy do nawet 10 lat.

Jak widać kara za ucieczkę z miejsca wypadku może być bardzo dotkliwa, dlatego pamiętajmy że będąc sprawcą lub też uczestnikiem wypadku musimy pozostać na miejscu zdarzenia, udzielając jednocześnie możliwej doraźnej pomocy ofiarom wypadku. Takie zachowanie uchroni nas od konsekwencji prawnych i kary pozbawienia wolności, przed którą nawet najlepszy Adwokat mógłby nie dać rady nas wybronić.

Zapytaj o poradę prawną Adwokat z Płocka.

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Więzienie
Standardowy

Posiadanie substancji odurzających, a prawo w Polsce

Środki psychotropowe i odurzające jak wiadomo mają negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Dlatego też ustawodawca zakazał posiadania oraz zażywania ich, wyjątkiem od tej reguły są środki, które można stosować leczniczo po akceptacji przez lekarza, takie jak marihuana. Polski kodek karny jasno określa całkowity zakaz posiadania środków odurzających i psychotropowych, o czym możemy przeczytać w art. 62 kodeksu karnego. W 2012 roku nastąpił jednak przełom w sprawie posiadania nieznacznej ilości narkotyków, przeznaczonych do własnego użytku, co zawiera art. 62a ustawy, który mówi że możliwe jest umorzenie postępowania przed wszczęciem dochodzenia lub śledztwa, w wyżej wymienionym przypadku.

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Osoby, które mimo zakazu posiadania i zażywania narkotyków zostaną zatrzymaną ze znaczną ilością środków odurzających albo psychotropowych lub służby będą w stanie udowodnić że posiadana nieznaczna ilość przeznaczona jest do sprzedaży wówczas osoba ta może być zagrożona karą do 3 lat więzienia. Oczywiście w przypadku, gdy ilość narkotyków będzie znaczna, wówczas kara może zostać zaostrzona nawet do 10 lat więzienia.

Jak widać zarówno posiadanie, jak i spożywanie narkotyków jest nie tylko nie zdrowe, ale także może skończyć się spędzonymi latami za kratami.

Ile to znaczna ilość narkotyków?

Przepisy zapisane w art. 62 i 62a kodeksu karnego nie precyzują jasno dozwolonej ilości posiadanego narkotyku, który spowoduje umorzenia śledztwa. Ilość znaczna zazwyczaj jest definiowana indywidualnie przez sąd i w zależności od regionu naszego kraju określana jest jako ilość środków odurzających lub psychotropowych, która pozwoliłaby na odurzeniu od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Oczywiście w przypadku recydywistów przyłapanych po raz kolejny na posiadaniu nawet nieznacznej ilości narkotyków sąd może mimo wszystko orzec karę więzienia lub karę więzienia w zawieszeniu.

Co zrobić w momencie zatrzymania przez policję z posiadanymi środkami odurzającymi lub psychotropowymi?

Musimy pamiętać że na podstawie art. 15 policja ma prawo dokonać przeszukania zarówno nas samych jak i pojazdu, w którym się znajdujemy. Jeśli podczas takiej kontroli zostanie znaleziony przy nas niedozwolony środek odurzający, zostaniem zatrzymani do wyjaśnienia. Oczywiście w momencie zatrzymania masz prawo do odmowy odpowiedzi na zadawane pytania i składania wyjaśnień bez podania przyczyny, jednak lepiej dla nas jeśli nie będziemy korzystać z tego prawa i postaramy się wyjaśnić, że posiadane narkotyki są na własny użytek, co powinno znaleźć się w policyjnym protokole zatrzymania.

Jeśli narkotyki były na własny użytek, a ich ilość była nieznaczna nie poddawaj się dobrowolnie karze lecz zażądaj umorzenia sprawy na niską szkodliwość społeczną. Zatrzymanie w takim przypadku nie może trwać dłużej niż 72 godziny, a w czasie zatrzymania masz prawo do powiadomienia bliskich o zaistniałej sytuacji. W takim przypadku warto także zadbać o odpis protokołu zatrzymania oraz prawnika, który szybko wybroni nas ze stawianych zarzutów lub zadba o umorzenie śledztwa.

Jeśli posiadana ilość narkotyków była nieznaczna i na własny użytek możemy również złożyć zażalenie na zatrzymanie przez policję, co również prawnik wykorzysta jako potwierdzenie faktu na niską szkodliwość społeczną zaistniałej sytuacji. Należy pamiętać że prawnik Płock nie pomoże nam jeśli policja stwierdzi znaczną ilość narkotyków podczas kontroli, co najwyżej może zadbać o niższy wyrok za posiadanie środków odurzających i psychotropowych.

Aby uniknąć zatrzymania przez policję oraz konieczności skorzystania z usług prawnika lepiej nie korzystać z narkotyków, które mają silne działanie odurzające i uzależniające, co może odbić się na naszym zdrowiu i życiu.

Optymalizacja podatkowa – legalna, czy nie?

Optymalizacja podatkowa
Standardowy

Panama papers, a optymalizacja podatkowa

Po wybuchu największej afery finansowe świata, czyli „Panama papers” coraz więcej osób zadaje pytanie czy tzw. „Optymalizacja podatkowa” jest zgodna z prawem? Czy zakładanie firm w rajach podatkowych zawsze wiąże się z faktem załamania prawa podatkowego? Na to i na inne pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym tekście.

Co to jest optymalizacja podatkowa?

Zacznijmy od bardziej szczegółowego opisania pojęcia „Optymalizacja podatkowa”. Pojęcie to nie musi wiązać się z uchylanie się od płacenia podatków w danym kraju, a może służyć jedynie unikaniu płacenia podatku. Czy różni się unikanie, od uchylania płacenia podatku? A tym, że w przypadku unikania działamy legalnie w ramach obowiązujących przepisów, stosując je w ten sposób, aby ograniczać daniny na rzecz Państwa, zwiększając przy tym zyski firmy. Oczywiście tego typu zabiegom, które można również nazwać optymalizacją podatkową sprzyja nie jasne i bardzo rozbudowane prawo podatkowe, takie właśnie jak obowiązuje w Polsce. Ze względu na kruczki prawne zawarte w Polskim prawie podatkowym, co roku kilkanaście miliardów złotych jest transferowana zagranicę, bez odprowadzenia podatku.

Podsumowując, optymalizacja podatkowa to wykorzystywanie luk w przepisach prawa podatkowego, które ułatwia unikanie płacenia podatków w dany kraju poprzez zawieranie licznych transakcji oraz umów.

Czy optymalizacja podatkowa jest legalna?

Optymalizacja podatkowa w większości przypadków jest legalnym działaniem, które może być stosowane zarówno przez polskie jak i zagraniczne firmy. W polskim prawie podatkowym nie ma pojęcia oraz klauzuli obejścia prawa podatkowego, a więc wszystkie działania, które są legalne, a ograniczają kwoty odprowadzane w ramach podatku do budżetu państwa są dozwolone, w tym też optymalizacja podatkowa.

Dodatkowo w Polski prawie podatkowym brakuje również przepisów, które zobowiązywałyby podatników do ponoszenia  ponoszenia możliwie jak największych obciążeń podatkowych w danej sytuacji, co jest jednoznaczne z możliwością stosowania optymalizacji podatkowej.

Jednak czy firmy i osoby, które brały czynny udział w aferze „Panama papers” również korzystały z optymalizacji podatkowej? Zdecydowanie NIE. Panama jako raj podatkowy, czyli miejsce, w którym prowadzenie działalności gospodarczej jest zwolnione z jakichkolwiek podatków nie jest miejscem polecanym przez prawników i doradców finansowych finansowych. Główną przyczyną tego faktu, jest brak umowy między Panamą, a Polską dotyczącej wymiany informacji finansowych, co w przypadku inwestowania w tym miejscu rodzi podejrzenia ukrywania dochodów i nie ma nic związanego z optymalizacją podatkową.

Jeśli nie wiemy, czy prowadzona przez nas optymalizacja podatkowa jest zgodna z prawem i czy nie jest ona zbyt agresywna, możemy udać się o pomoc do radcy prawnego lub prawnika, wyspecjalizowanego w prawie podatkowym. Taki prawnik, doradzi nam jakie luki w przepisach prawa podatkowego zastosować w przypadku naszego profilu działalności, tak aby optymalizacja podatkowa nie zaczęła wykraczać poza przepisy polskiego prawa podatkowego.

Prawo cywilne – Podział majątku w wyniku rozwodu

Podział majątku po rozwodzie
Standardowy

Wspólnota majątkowa małżonków

Podział majątku to coraz częściej spotykana procedura, która jest zazwyczaj skutkiem rozwodu. Niestety nie wiele osób wie że w przypadku braku intercyzy podpisanej przed zawarciem związku małżeńskiego majątek obu partnerów po ślubie zaczyna tworzyć wspólnotę majątkową. Oznacza to że wszelkie dobra jakie posiadamy, oszczędności, zarobki, nieruchomości oraz ruchomości stają się współwłasnością obu małżonków. Jest to bardzo ważne zwłaszcza kiedy dojdzie do rozwodu, ponieważ wtedy wszystkie dobra wchodzące w skład majątku wspólnego przysługują każdemu obu stronom postępowania rozwodowego.

Ze wspólnego majątku wykluczone są dobra osobisty, które nabyte zostały przed zawarciem związku małżeńskiego, zostały odziedziczone lub uzyskane w skutek darowizny lub odszkodowania z tytułu utraty zdrowia lub zadośćuczynienia za wyrządzone szkody. W skład majątku osobistego, który nie podlega podziałowi podczas rozwodu należą również prawa autorskie oraz inne prawa pokrewne, a także nagrody i przedmioty, które nabyte zostały w skutek wymiany lub sprzedaży majątku osobistego.

Podział majątku, a intercyza

Podział majątku na skutek rozwodu inaczej przebiega w przypadku kiedy małżonkowie podpisali intercyzę przedślubną. Wówczas małżonkowie mają pełną rozdzielność majątkową, która w przypadku rozwodu skutkuje pozostawieniem przez każdą ze stron majątku osobistego oraz brakiem majątku wspólnego do majątku. Mówiąc prostszym językiem, w przypadku intercyzy przedmałżeńskiej strony nie posiadają wspólnego majątku, który mógłby ulec podziałowi.

W przypadku zawarcia intercyzy w trakcie trwania małżeństwa sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ majątek zgromadzony przez małżonków przed zawarciem intercyzy podlega podziałowi na dwie równe części, natomiast majątek każdej ze stron od dnia podpisania intercyzy nie podlega już podziałowi.

Rozwód i podział majątku

Oczywiście w przypadku rozwodu majątek nie musi być dzielony zawsze po połowie, wszystko zależy czy małżonkowie przed rozwodem dogadają się co do podziału majątku. Wówczas w trakcie rozwodu następuje ugoda między stronami, która zawiera wcześniej ustalony podział majątku.W przypadku podziału majątku prawo nie przewiduje przedawnienia, dlatego nawet w przypadku braku podziału majątku w trakcie rozwodu, każda ze stron może wystąpić o podział majątku nawet kilka lat po rozwodzie.

Jeśli nie nastąpiła ugoda w sądzie lub nie posiadamy intercyzy przedmałżeńskiej warto w sprawie podziału majątku zwrócić się do prawnika, który swoim doświadczeniem oraz znajomością prawa wspomoże proces podziału majątku oraz sprawi że będzie on dla nas najbardziej korzystny. Oczywiście prawnik Płock nie zapewni nam sukcesu jeśli rozwód następuje w wyniku naszej winy, jednak w takim przypadku na pewno nie pozwoli puścić nas z torbami, dlatego warto korzystać z jego usług zarówno w przypadku spraw rozwodowych, jak i spraw dotyczących podziału majątku.