Intercyza małżeńska

intercyza małżeńska
Standardowy

Wraz z bogaceniem się społeczeństwa w Polsce, coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, stało się spisywanie intercyzy małżeńskiej. Wiele osób myśli że pozwoli im to zachować odrębność majątkową w zakresie już zdobytych aktywów. Nic bardziej mylnego. Intercyza tak naprawdę obowiązuje dopiero od momentu zawarcia małżeństwa. Do tego czasu według polskiego prawa majątek zgromadzony przed ślubem stanowi wartość odrębną.

Nawet bez intercyzy majątek zgromadzony przed ślubem nie stanowi dobra wspólnego i każda ze stron zawierających związek małżeński nie ma prawa do majątku partnera.

Po co podpisywać intercyzę małżeńską?

Intercyza małżeńska spisywana jest zazwyczaj w przypadku prowadzenia przez jednego z małżonków firmy, która w trakcie trwania związku może generować zyski. Oczywiście nie jest ona tylko po to żeby pozbawić partnera dostępu do zysków, ale jest także bardzo przydatna w przypadku kiedy biznes upadnie, wówczas majątek wspólny nie trafi do masy upadłościowej firmy. Pozwala to uniknąć problemu przechodzenia długów jednego z współmałżonków na drugiego.Należy przy tym pamiętać, że jeżeli wierzyciel nie został poinformowany o intercyzie, wówczas nie wywiera ona skutku na jego działania.

Jednak podpisanie intercyzy małżeńskiej ma także swoje wady, a największa z nich jest fakt  że w przypadku intercyzy, małżonkowie nie mogą wspólnie zadłużać się, stąd też mogą wynikać problemy z zaciągnięciem wspólnego kredytu na mieszkanie, czy dom.

Jaki jest koszty intercyzy?

Intercyza wbrew pozorom nie jest dokumentem, do którego sporządzenia wystarczy wynająć prawnika lub notariusza. Do kosztów intercyzy należą takie elementy jak stawka taksy notarialnej za sporządzenie dokumentu oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jeśli chcemy obniżyć te koszta warto podpisać intercyzyą przed ślubem. Koszt intercyzy dla narzeczonych to zaledwie około 550zł, natomiast w przypadku intercyzy spisywanej po zawarciu związku koszta intercyzy zależne są od wartości majątku.

Wyliczane są one na podstawie poniższych wzorów:

 • wartość majątku do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
 • wartość majątku do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • wartość majątku do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • wartość majątku do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • wartość majątku do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 • wartość majątku powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, jednak nie więcej jednak niż 10 tys. zł.

Warto przy tym dodać że oryginał aktu notarialnego pozostanie w kancelarii notarialnej.

Intercyza małżeńska, czy warto ją podpisywać?

Jak widać koszta intercyzy małżeńskiej mogą sięgać od kilkuset do nawet 10 tysięcy złotych, dlatego należy dużo wcześniej przemyśleć chęć zawarcia intercyzy, ponieważ jeśli posiadamy znaczny majątek warto zawrzeć ją przed małżeństwem. Dodatkowo trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie plus oraz minusy zawarcia intercyzy, która wbrew pozorom nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. W razie wątpliwość po radę możemy udać się do radcy prawnego lub notariusza, który przedstawi nam przepisy prawa związane z zwarciem takiego aktu notarialnego. Pomocny w takiej sytuacji może być także prawnik Płock, który zadba o nasze interesy i sprawdzi czy intercyza w naszym przypadku będzie korzystna.

Ostatnia wola, czyli jak napisać prawidłowy testament?

testament
Standardowy

Osoby po sześćdziesiątce często mimo, iż mają przed sobą jeszcze kilkadziesiąt lat życia chcą zabezpieczyć przeszłość swoich bliskich poprzez swój majątek. Dlatego też sporządzają testament, czyli swoją ostatnią wolę, w której wydają dyspozycje bliskim oraz stwierdzają prawnie komu przypadnie ich majątek po ich śmierci.

Jak sporządzić zgodny z prawem, ważny testament?

Aby testament był ważny dokumentem dla sądu muszą być spełnione pewne podstawowe, formalne wymagania.

Napisany odręcznie testament

Pierwszym wymogiem jaki musi być spełniony, aby sąd nie kwestionował ważności testamentu jest konieczność jego odręcznego napisania. Testament napisany na komputerze, czy maszynie do pisania może być podważony, ponieważ w każdej chwili przy odpowiednich zabiegach można dodrukować lub dopisać odpowiedni zapis testamentu. W przypadku zapisuj odręcznego mamy pewność że testament został sporządzony przez osobę do tego uprawnioną, co może potwierdzić ekspertyza grafologiczna, a dodatkowo po tej śmierci osoby, będzie bardzo trudno cokolwiek dopisać, chyba że ktoś jest naprawdę wybitnym fałszerzem.

Podpisanie ostatniej woli

Kolejnym wymogiem formalny, które jest obowiązkowy w przypadku testamentu jest odręczny podpis tego dokumentu. Nie musi być on czytelny, może to być również parafka, ważne żeby było pewne, że dokument został potwierdzony przez twórcę testamentu. Podpisem może być również zwrot, który umożliwi potwierdzenie osoby, która sporządziła ostatnią wolę np. Twój ojciec.

Data stworzenia testamentu

Testament jako dokument powinien być opatrzony datą dania, w którym był sporządzany, jednak nie jest wymóg niezbędny. Jeśli nie zamieścimy daty w testamencie po naszej śmierci sąd nie będzie mógł wziąć tego braku jako podstawę do unieważnienia dokumentu.

Samodzielność testamentu

Innym elementem, który może wpłynąć na ważność testamentu jest jego samodzielność. W testamencie nie mogą być uwzględnione dwie lub więcej osoby np. Oboje rodzice. Spisana ostatnia wola może dotyczyć tylko majątku i osoby, która pisze testament. Jeśli testament ujmuje w swojej treści więcej osób, wówczas sąd może uznać taki dokument za nieważny.

Warunki i terminy w ostatniej woli

Testament, aby był w ważny nie może także posiadać terminów oraz warunków pod jakimi dane osoby otrzymają majątek osoby piszącej go. np. syn otrzyma dom, pod warunkiem ślubu. Takie elementy umieszczone w testamencie również dyskredytują ten dokument i sprawiają że staje się nie ważny. Jedyny przypadek w którym testament zawierający warunki lub daty będzie ważny występuje wtedy kiedy warunki lub daty zostały wypełnione lub minęły przed otwarcie testamentu.

Określenie spadkobierców

Najważniejszym elementem w ostatniej woli zmarłego jest oczywiście określenie spadkobierców oraz majątku jaki otrzymają. W tym przypadku najlepiej określić osobę dziedziczącą z imienia i nazwiska podając przy niej opis spadku jaki otrzymuje. Możemy podzielić majątek w postaci procentów lub części lub też przypisać konkretne rzeczy lub dobra do dla danej osoby.

Testament oprócz określenia spadkobierców i majątku jaki im zapisujemy może zawierać również zapisy oraz polecenia. Zapisy są to zobowiązania dla danych osób, które mają przekazać część odziedziczonego majątku osobie trzeciej. np. cały majątek przekazuje synowi, ale zobowiązuje go do przekazania domu w górach siostrze. Polecenia natomiast ma zadanie zobowiązać daną osobę ujętą w testamencie do określonego zachowania  lub też nie podejmowania określonych działań. Polecenia nie muszą być wykonywane jeśli dotyczy wyłącznie zachowania spadkobiercy.

Jeśli chcemy mieć 100% pewność że sporządzony przez nas testament będzie ważny, a zapisy  w nim sporządzone będą miały moc prawną, warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego, który dodatkowo będzie mógł również potwierdzić ważność dokumentu lub go przechować do momentu śmierci danej osoby. Wówczas Prawnik będzie reprezentował nas przed sądem i gwarantował autentyczności testamentu.

Chcesz uzyskać pomoc prawną? Wybierz porady prawne Płock.

Kancelarie Adwokackie w Płocku – czyli prawnicy, adwokaci i radcy prawni w Internecie

kancelaria adwokacka
Standardowy

Wiele osób mających problem z fiskusem, urzędnikami lub organami ścigania nie wie gdzie szukać pomocy prawnej, która pozwoli im wygrać spór sądowy. Niestety prawnicy nie mogą reklamować swoich usług poza stronami internetowymi, dlatego też często ciężko znaleźć dobrą kancelarię w danym mieście. Ja postaram się przybliżyć informacje jak skutecznie wyszukać w Internecie kancelarię adwokacką po słowach kluczowych, nazwie kancelarii lub nazwisku prawnika.

Kancelaria Adwokackie w Płocku

Wyszukiwanie kancelarii po słowach kluczowych

Poszukiwanie kancelarii adwokackiej w Internecie najlepiej oczywiście rozpocząć od wyszukiwarki Google, która według wielu jest uznawana za najlepszą wyszukiwarkę na świecie i najlepsze źródło informacji. W wyszukiwarce kancelarie adwokacką możemy wyszukać na kilka sposobów, zaczynając od słów związanych z kancelarią oraz miastem, takich jak:

 • kancelaria adwokacka Płock
 • prawnik Płock
 • adwokat Płock
 • radca prawny Płock

lub bardziej precyzyjnie wyszukać stronę po specjalizacji z danego zakresu prawa jak:

 • prawo pracy Płock
 • prawo karne Płock
 • prawo podatkowe Płock

Oczywiście w obu przypadkach wyniki mogą się częściowo pokrywać, jednak na pewno zarówno w Płocku, jak i innych miastach w ten sposób bez problemu znajdziemy kancelarię adwokacką lub wybranego adwokata, który poprowadzi naszą sprawę w sądzie, udzieli porad prawnych, czy pomoże sporządzić umowę.

Wyszukiwanie prawnika lub adwokata po nazwisku i adresie kancelarii

Prawnika w Płocku możemy wyszukać także podając nazwę kancelarii lub też nazwisko prawnika dodając dodatkowo na końcu nazwę miejscowości, czyli w tym przypadku słowo „Płock”. Pozwoli to na ograniczenie wyszukiwania do danej miejscowości, w końcu ulica na której znajduje się kancelaria adwokacka lub nazwisko adwokata może być takie same w kilku miastach.

Wyszukiwania kancelarii po adresie kancelarii pozwoli nam dodatkowo zlokalizować kancelarię na mapie Google, dzięki czemu będziemy mogli sprawdzić dojazd do danego miejsca lub wyznaczyć jego trasę.

Oczywiście wszystkie powyższe metody wyszukiwania w przypadku konkretnego adwokata lub kancelarii są skuteczne pod warunkiem że dany radca prawny lub też kancelaria mają stronę internetową, fanpage na Facebooku lub konto w innym profilu społecznościowym. Jeśli w sieci nie ma żadnej informacji, wówczas jest duże prawdopodobieństwo że dana kancelaria ma inny adres niż zapamiętaliśmy. Wtedy warto wrócić do wyszukiwania po słowach kluczowych.

Jak widać poszukiwanie adwokata, radcy prawnego, czy kancelarii adwokackiej w dobie Internetu nie jest w cale trudne, a w razie problemów zawsze także możemy skorzystać różnego typu baz firmy, jak firmy.net, czy też panoramafirm, gdzie prawie każdy radca prawny i adwokat  ma swoją wizytówkę.

Prawo podatkowe – gdzie uzyskać pomoc prawną?

Prawo podatkowe
Standardowy

Fiskus coraz częściej daje się we znaki przedsiębiorcom w Polsce, którzy często są ofiarami zawiłych i różnorodnie interpretowanych przepisów prawa podatkowego. Aby uniknąć problemów coraz więcej firm korzysta już nie tylko z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego, ale także prawników specjalizujących się w prawie podatkowym.

Jeśli jednak naszą firmę nie stać na zatrudnienie własnego prawnika, wówczas musimy poszukać pomocy prawnej w innych miejscach, o których postaram się napisać w tym artykule.

Krajowa informacja podatkowa

Pierwszym miejscem, w jakim powinniśmy poszukać pomocy prawnej z wiązanej z podatkami naszej firmy powinna być krajowa informacja podatkowa. Instytucja ta działa zdalnie, dzięki czemu przy użyciu telefonu 5 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 18 możemy uzyskać niezbędnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Oczywiście dostępna infolinia jest oblegana przez wielu podatników, którzy borykają się problemami dotyczącymi zawiłych przepisów podatkowych, dlatego też musimy uzbroić się w cierpliwość, korzystając z pomocy Krajowej informacji podatkowej.

Urząd skarbowy

Pomocy prawnej możemy także poszukać w Urzędzie Skarbowym w naszym mieście. Jeśli jednak to właśnie ten urząd w czasie kontroli znalazł nieprawidłowości, bądź też inaczej niż my interpretuje dany przypis prawa podatkowej, to mamy małe szanse że uwzględni nasze racje. W takim przypadku po opinie warto udać się do Fiskusa w sąsiednim mieście i nie wdając się w szczegóły zapisać o interpretacje danego przepisu. Jeśli w tym urzędzie uzyskamy inną interpretację prawa podatkowego możemy powołać się na nią lub tez poprosić urząd o wystosowanie takiej opinii na piśmie.

Radca prawny

Opinii na temat danych przepisów prawa podatkowego możemy zaczerpnąć także u radcy prawnego, który oczywiście nie udzieli nam pomocy bezpłatnie, jednak w ostateczności będzie dobrą opcją na uniknięcie kary od Fiskusa. Przed wizytą u danego radcy prawnego warto sprawdzić, czy specjalizuje się on w prawie podatkowym i jak duży staż posiada. Jeśli to doświadczony Radca Prawny, to możemy mieć pewność że doskonale zna zawiłości oraz różne interpretacje prawa podatkowego w Polsce i bez problemu znajdzie wyjście z trudnej sytuacji, w którą wprowadził nas Fiskus.

Dodatkowo oprócz opinii może on także przedstawić nam drogi odwoławcze od mandatu, czy też inne kary nałożonej przez Urząd Skarbowy oraz polecić odpowiedniego prawnika lub kancelarię adwokacką, która poprowadzi naszą sprawę w sądzie.