Prawo cywilne – Podział majątku w wyniku rozwodu

Podział majątku po rozwodzie
Standardowy

Wspólnota majątkowa małżonków

Podział majątku to coraz częściej spotykana procedura, która jest zazwyczaj skutkiem rozwodu. Niestety nie wiele osób wie że w przypadku braku intercyzy podpisanej przed zawarciem związku małżeńskiego majątek obu partnerów po ślubie zaczyna tworzyć wspólnotę majątkową. Oznacza to że wszelkie dobra jakie posiadamy, oszczędności, zarobki, nieruchomości oraz ruchomości stają się współwłasnością obu małżonków. Jest to bardzo ważne zwłaszcza kiedy dojdzie do rozwodu, ponieważ wtedy wszystkie dobra wchodzące w skład majątku wspólnego przysługują każdemu obu stronom postępowania rozwodowego.

Ze wspólnego majątku wykluczone są dobra osobisty, które nabyte zostały przed zawarciem związku małżeńskiego, zostały odziedziczone lub uzyskane w skutek darowizny lub odszkodowania z tytułu utraty zdrowia lub zadośćuczynienia za wyrządzone szkody. W skład majątku osobistego, który nie podlega podziałowi podczas rozwodu należą również prawa autorskie oraz inne prawa pokrewne, a także nagrody i przedmioty, które nabyte zostały w skutek wymiany lub sprzedaży majątku osobistego.

Podział majątku, a intercyza

Podział majątku na skutek rozwodu inaczej przebiega w przypadku kiedy małżonkowie podpisali intercyzę przedślubną. Wówczas małżonkowie mają pełną rozdzielność majątkową, która w przypadku rozwodu skutkuje pozostawieniem przez każdą ze stron majątku osobistego oraz brakiem majątku wspólnego do majątku. Mówiąc prostszym językiem, w przypadku intercyzy przedmałżeńskiej strony nie posiadają wspólnego majątku, który mógłby ulec podziałowi.

W przypadku zawarcia intercyzy w trakcie trwania małżeństwa sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ majątek zgromadzony przez małżonków przed zawarciem intercyzy podlega podziałowi na dwie równe części, natomiast majątek każdej ze stron od dnia podpisania intercyzy nie podlega już podziałowi.

Rozwód i podział majątku

Oczywiście w przypadku rozwodu majątek nie musi być dzielony zawsze po połowie, wszystko zależy czy małżonkowie przed rozwodem dogadają się co do podziału majątku. Wówczas w trakcie rozwodu następuje ugoda między stronami, która zawiera wcześniej ustalony podział majątku.W przypadku podziału majątku prawo nie przewiduje przedawnienia, dlatego nawet w przypadku braku podziału majątku w trakcie rozwodu, każda ze stron może wystąpić o podział majątku nawet kilka lat po rozwodzie.

Jeśli nie nastąpiła ugoda w sądzie lub nie posiadamy intercyzy przedmałżeńskiej warto w sprawie podziału majątku zwrócić się do prawnika, który swoim doświadczeniem oraz znajomością prawa wspomoże proces podziału majątku oraz sprawi że będzie on dla nas najbardziej korzystny. Oczywiście prawnik Płock nie zapewni nam sukcesu jeśli rozwód następuje w wyniku naszej winy, jednak w takim przypadku na pewno nie pozwoli puścić nas z torbami, dlatego warto korzystać z jego usług zarówno w przypadku spraw rozwodowych, jak i spraw dotyczących podziału majątku.

Jak przebiega sprawa rozwodowa?

Rozwód
Standardowy

Rozwód w małżeństwie

Mimo, iż Polska to katolicki kraj, coraz częściej można spotkać się z niepełnymi rodzinami, które są wynikami rozwodów. Rozwód zazwyczaj następuje w wyniku konfliktu między małżonkami lub też trwałego rozpadu pożycia w sferze uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej.

Aby rozwód w Polsce był ważny musi być on potwierdzony wyrokiem sądowym. Pozew o rozwód może złożyć jedna ze stron, a w związku że ma on charakter osobisty to nie ma możliwości, aby rozwodu zażądał przedstawiciel jednej ze stron lub prokurator.

Jaki jest koszt postępowania rozwodowego?

Samo postępowanie sądowe to koszt w wysokości 600zł, którą pobiera sąd w postaci znaczków sądowych. Warto już przed złożeniem pozwu dokonać opłaty sądowej, co pozwoli na przyspieszenie postępowania. Inne koszta związane z postępowaniem rozwodowym, to dodatkowe koszta, takie jak koszt wynajęcia adwokata oraz opłaty związane z odziałem majątku, czy też dochodzeniem alimentów przez jedną ze stron.

Oczywiście w przypadku sprawy rozwodowej prawnik Płock nie musi nasz reprezentować, możemy sami pełnić tą rolę w sądzie, jednak jeśli ma dojść do podziału majątku lub też walki o alimenty, warto przy swoim boku mieć doświadczonego prawnika z zakresu prawa majątkowego.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

W większości przypadków sąd orzeka rozwodu na wniosek obu stron, które dochodzą do wspólnego wniosku że nastąpił trwały i nie odwracalny rozpad pożycia między nimi. Jednak są też przypadki, w których sąd nie orzeknie rozwodu, takimi przypadkami są sytuacje, kiedy byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, kiedy w skutek rozwodu mogłyby ucierpieć ich małoletnie dzieci lub kiedy jedna ze strona żąda rozwodu z powodu rozpadu pożycia małżeństwa, a druga strona nie zgadza się z tym.

Jak przebiega sprawa rozwodowa?

Zazwyczaj sprawa rozwodowa odbywa się na jednej rozprawie, jednak są też przypadki że do orzeczenia rozwodu sąd potrzeba więcej rozpraw na przykład w momencie, kiedy sąd prosi o doprowadzenie świadków, dołączenie do sprawy dokumentów lub potrzebuje ekspertyzy biegłych.

Rozprawa rozpoczyna się zazwyczaj od przedstawienia stanowiska stron i przesłuchania ewentualnych świadków. W przypadku rozpraw sądowych nie mogą zaznawać dzieci osób wnioskujących o rozwód.

Jeżeli sąd widzi szansę na utrzymanie związku małżeńskiego lub uzgodnienie spornych kwestii między stronami, wówczas kieruje sprawę do postępowania mediacyjnego. To właśnie w trakcie takiego postępowania można ustalić kwestie alimentów, podziału majątku, czy też opieki na dziećmi.

Sprawa rozwodowa kończy się wyrokiem sądowym, w którym orzekana jest wina jednej ze stron lub też w przypadku ugody wina obud stron trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Sąd podczas ogłaszania wyroku może także orzec w sprawie alimentów dla dzieci i drugiego małżonka, opieki rodzicielskiego, kontaktu z mieszkania, czy podziału majątku.

Oczywiście jak w innych sprawach z powództwa cywilnego można składać odwołanie od wyroku, która zostanie rozpatrzona w II instancji przez sądu apelacyjnego. W przypadku rozwodu nie ma możliwości złożenia wniosku do Sądu Najwyższego o kasację wyroku.

W przypadku bardziej zawiłych spraw rozwodowych, w których nie następuje ugoda, warto skorzystać z porad i wiedzy prawnika, która zapewni nam prawną pomoc podczas sprawy rozwodowej.