Umowy cywilnoprawne – umowa o dzieło, umowa zlecenie

umowy cywilnoprawne
Standardowy

 W Polsce w ostatnim czasie popularne stały się umowy cywilnoprawne, które w mediach określane są mianem umów śmieciowych. Jednak czy umowy cywilnoprawne faktycznie są zawsze niekorzystne dla pracowników? Te i inne zagadnienia związane z umowa o dzieło oraz umowami zlecenie postaram się przybliżyć w tym artykule.

Co to jest umowa cywilnoprawna?

Umowa cywilnoprawna w polskim prawie istnieje w dwóch formach: umowy o dzieło oraz umowy zlecenie. Umowy te nie są objęte kodeksem pracy, dlatego zatrudnionym na te umowy osobom nie przysługują takie same prawa jak osobom, które pełnią stosunek pracy w oparciu o umowę o pracę. W przypadku jakichkolwiek sporów rozstrzygane są one na podstawie kodeksu cywilnego. W przypadku umów cywilnoprawnych nie mówimy o pracowniku, pracodawcy i stosunku pracy, tylko o zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to elastyczna forma zatrudnienia, która jest umową między dwoma stronami na wykonanie określonej czynności, zadania (art. 734 – 751 kc). Umowa zlecenie często stosowana jest przez pracodawców, w celu ograniczenia kosztów związanych z ZUS, jednak jeśli stwierdzony zostanie stosunek pracy (z zawartej umowy wynika konieczność wykonywania obowiązków osobiście, odpłatnie oraz w warunkach nadzoru, w miejscu i o czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę), wówczas pracodawca musi liczyć się z karą w wysokości od 1000 do 30 000 zł na mocy art. 281 Kodeksu pracy.

W umowie zleceni muszą się znaleźć takie informacje jak:

  • strony podpisujące umowę
  • opis zlecenia i określenie zakresu współpracy
  • czas trwania zlecenia oraz kwotę wynagrodzenia za jego wykonanie

Dodatkowo w przypadku umowy zlecenie zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośredni efekt wykonanego zlecenia oraz nie może go przekazać do wykonania osobom trzecim, co jest głównym czynnikiem odróżniającym umowę zlecenie od umowy o dzieło.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to kolejna forma umowy cywilnoprawnej, która częsta jest wykorzystywana przez firmy w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania. W przypadku umowy o dzieło zleceniobiorca ma jasno określony cel w postaci „dzieła”, które mus wykonać (art. 627 – 646 kc). Dzieło to musi mieć chociaż częściowo charakter materialny, czyli musi dać się określić w miejscu oraz czasie, a za jego efekt w całości odpowiada zleceniobiorca. Dodatkowo w przypadku umowy o dzieło zleceniobiorca może przekazać zlecenie osobom trzecim do realizacji, chyba że w umowie zostanie to wyraźnie zastrzeżone.

Dodatkowo umowa o dzieło to najbardziej korzystna forma umowy ze względu na wynagrodzenie netto, które jest najwyższy w porównaniu z umową o pracę, czy umową zlecenie.

Korzyści z umów cywilnoprawnych

Obie formy umów cywilnoprawnych omówionych powyżej wbrew pozorom są korzystne nie tylko dla pracodawcy, który ogranicza koszty związane z zatrudnieniem pracownika, ale także dla zleceniobiorcy, który w przypadku umowy zlecenie może zrezygnować z odprowadzania składek ZUS zwiększając w ten sposób swoje wynagrodzenie. Dodatkowo w przypadku umów zlecenie oraz umów o dzieło mamy większą swobodę działania, ponieważ nie mamy nadzoru pracodawcy, a dodatkowo możemy w każdym momencie wypowiedzieć umowę, chyba że treść umowy stanowi inaczej.

Umowy cywilnoprawne są najbardziej korzystne dla osób dorabiających sobie, które mają już umowę o pracę oraz studentów do 26 roku życia bo dodatkowo w przypadku zawarcia takiej umowy są zwolnieni z odprowadzania składki chorobowej od wynagrodzenia, dzięki czemu otrzymują wyższe wynagrodzenie netto.

Jeśli jednak chcemy upewnić się czy dana umowa cywilnoprawna będzie dla nas w 100% korzystna i czy na pewno nie zachodzi tam stosunek pracy może zwrócić się o pomoc do najbliższej kancelarii prawnej. Prawnik  rozstrzygnie, czy jest ona zgodna z prawem i korzysta dla obu ze stron.