Prawo Pracy: Najczęstsze przyczyny zwolnień z pracy

Zwolnienie z pracy
Standardowy

W kodeksie pracy brak jest przepisów określających możliwe powody zwolnień pracowników, a  w przypadku umów śmieciowych, takich jak umowa o dzieło, czy umowa zlecenie nie ma wymogów formalnego zwolnienia pracowników, dlatego też trudno jest wskazać najczęstsze przyczyny zwolnień pracowników.

Konkretne dane trudno także podać w przypadku umów na czas określony, gdzie pracodawca nie ma obowiązku podania przyczyny zwolnienia lub gdy umowa rozwiązywana za porozumieniem stron, co w Polsce jest najbardziej powszednią stosowaną praktyką.

Najbardziej szczegółowe informacje mamy w przypadku zwolnień dyscyplinarnych pracowników, które wymagają dokładnego uzasadnienia ze strony pracodawcy.

Najczęstsze przyczyny zwolnień dyscyplinarnych w Polsce

Picie alkoholu w czasie pracy lub przychodzenie do pracy pod jego wpływem

Alkohol w Polsce jest najczęstszą przyczyną zwolnień dyscyplinarnych. To właśnie nasi rodacy podobnie jak w przypadku statystyk drogowych, tak również zwolnień pracy wiodą prym w tej materii, przychodząc do pracy na podwójnym gazie. W przypadku prawa pracy nie mamy określonej normy spożycia alkoholu, która jest dozwolona. Z założenia każdy pracodawca wychodzi z założenia że pracownik nie może mieć w organizmie ani grama alkoholu, ponieważ nawet najmniejsza jego ilość może być podstawą do zwolnienia pracownika. Podobnie sprawa wygląda w przypadku innych środków odurzających, takich jak narkotyki, czy dopalacze.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub ich niedopełnienie

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązku pracowniczych w imię Art. 52 Kodeksu pracy jest jedną z trzech przyczyn na podstawie które pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia z winy pracownika. W ramach tego przepisu uwzględnione może być notoryczne niestawianie się na swoim stanowisku pracy, brak realizacji zadań określonych w umowie o pracy lub też nie wykonywanie poleceń służbowych.

Innym elementami, które obejmuje Art. 52 Kodeksu Pracy są popełnienie przez pracownika przestępstwa w czasie trwania umowy pracy, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go. Przestępstwo to musi być oczywiste lub musi być potwierdzone przez prawomocny wyrok sądowy. Kolejnym elementem, który obejmuje Art 52. Kodeksu pracy jest utrata zawiniona uprawnień przez pracownika, które są konieczne do wykonywania pracy. Przykładem takiej sytuacji może być utrata prawo jazdy przez zawodowego kierowcy.

Innym popularnym powodem zwolnień z pracy w Polsce jest zniszczenie własności firmowej

Własnością firmową mogą być określone takie elementy jak: telefon służbowy, laptop czy samochód, ale także oprogramowanie, czy baza danych, na której prowadzone są prace. Podpisując umowę o pracę oraz otrzymując sprzęt firmowy pracownik z automatu jest zobowiązany o dbanie i prawidłowe zarządzanie własnością firmy, tak aby nie uległa ona trwałemu uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Oprócz powyższych trzech powodów zwolnień dyscyplinarnych, popularnymi przyczynami są jeszcze:

  • fałszowanie dokumentacji lub danych firmowych
  • niesubordynacja, czyli odmowa realizacji poleceń służbowych
  • słabe wyniki w pracy
  • wykorzystywanie mienia służbowego do celów prywatnych
  • działanie niezgodnie  z polityką firmą, poprzez wyrażanie negatywnych opinii wpływających na jej wizerunek

W razie wątpliwości co do zasadnego zwolnienia pomocy można poszukać u prawnika lub radcy prawnego wyspecjalizowanego w prawie pracy. Adwokat na pewno doradzi, czy warto odwoływać się od decyzji pracodawcy i czy jest ona zgodna z prawem.